WIE HEEFT BAAT BIJ LESSEN ?

De Alexandertechniek is van nut voor iedereen die een betere coördinatie van zichzelf wenst aan te leren, of men nu klachten heeft of niet.

Wilt u sommige van uw bewegingsgewoonten veranderen? Bent u muzikant, danser, atleet of vakman en wenst u uw vaardigheden te verbeteren? Bent u geboeid door een praktische ervaring van de integratie van geest, lichaam en emoties? Of wilt u beter leren omgaan met de uitdagingen van het dagelijks leven?

In feite kan iedereen baat hebben bij het aanleren van de Alexandertechniek, uit elke beroepsgroep en van elke leeftijd, kinderen en senioren inbegrepen.

 

Ook mensen die leven met een beperking, chronische pijn of een chronische ziekte kunnen baat hebben bij het volgen van lessen. Hoewel de Alexandertechniek geen medisch advies of behandeling vervangt, kan een verbeterde bewuste coördinatie bijdragen tot een vlotter functioneren, onder meer door een gemakkelijker evenwicht en meer vrijheid in het bewegen. De techniek voorkomt bovendien dat beperkingen verkeerd worden gecompenseerd, zodat de problemen niet nodeloos verergeren.

Denk eraan dat wie de Alexandertechniek leert, zich engageert in een proces dat enige tijd vergt. Het is geen techniek van snelle oplossingen. Geduld is nodig, evenals een openheid tot leren.

We leren mensen aan om zich bewust te worden van de onnodige en schadelijke spanning die ze leggen in alles wat ze doen, zodat ze dit verkeerd gebruik niet hoeven verder te zetten.
Marjory Barlow