BELGISCHE VERENIGING VOOR LERAREN VAN DE F.M. ALEXANDERTECHNIEK

Welkom bij AEFMAT, de Vereniging voor Leraren van de F. M. Alexander Techniek in België.

Onze professionele vereniging heeft als doel de Alexandertechniek in België te promoten en de kwaliteit van lesgeven hoog te houden.

Vind een leraarMeer info over de Alexandertechniek

Op deze website vindt u informatie over de Alexandertechniek evenals wat u van onze lessen kan verwachten, een lijst van onze leraren, waar u zelf een opleiding tot leraar kan volgen, en details over onze activiteiten.

Als u vragen of interesse hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

De uitdagingen en snel veranderende eisen van het leven kunnen onze gedachten zodanig in beslag nemen dat we dat heel belangrijke aandachtspunt uit het oog verliezen: onszelf.

WIE ZIJN WIJ?

De Vereniging voor Leraren van de F. Matthias Alexander Techniek in België, AEFMAT, is een vereniging zonder winstoogmerk die op 21 december 1982 in Brussel werd opgericht.

AEFMAT maakt deel uit van het internationaal netwerk van 18 verenigingen van leraren Alexandertechniek, die zich verenigd hebben in de Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS). ATAS ontstond uit de verenigingen die aangesloten waren bij de Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT). STAT is de oudste beroepsvereniging van de Alexandertechniek en werd gesticht in het Verenigd Koninkrijk in 1958. AEFMAT sloot zich bij STAT aan in 1996.

De belangrijkste doelstellingen van AEFMAT zijn:

  • Het promoten van de Alexandertechniek in België;
  • toezien op het naleven van de vereisten voor de lerarenopleiding en het professioneel handelen;
  • toezien op het naleven van de ethische beroepscode;
  • beschermen van de naam “F.M. Alexandertechniek” tegen ongeauthoriseerd gebruik;
  • deelnemen aan het internationaal netwerk van geaffilieerde verenigingen (ATAS).

Alle effectieve leden van AEFMAT zijn erkende docenten van de F.M. Alexandertechniek. Op dit ogenblik zijn er 32 leden. 

RAAD VAN BESTUUR :

Hazel Carrie

Voorzitster

Martin Michiels

Contact voor de website

Lieve Hermans

Secretaresse

Athanase Vettas

ATAS Internationale relaties

Christine Hengen

Penningmeester

CONTACT :

10 + 6 =

AEFMAT vzw/asbl

Solleveldstraat 53/8, 1200 Brussel

Ondernemingsnummer : 424429042

Bank : IBAN BE47 9796 4687 1480 – BIC: ARSP BE 22 +32 2 243 05 61

Secretary@AEFMAT.be   tel: +32 2 427 02 69

Treasurer@AEFMAT.be   tel: +32 486 797 286

ATASreps@AEFMAT.be  tel: +32 2 427 02 69