LERARENOPLEIDING

Er is 1 door AEFMAT erkende lerarenopleiding in België:

BODY-SOUL SCHOOL

Avenue Ernestine, 2b 1050 Ixelles

Voor meer informatie, contacteer :

DESONAI Michèle
GSM : 0486 17 63 04
midesonai@gmail.com

De minimum standaard om een lerarenopleiding te erkennen is conform de vereisten die door ATAS (Alexander Technique Affiliated Societies) en door STAT (Society of Teachers of the Alexander Technique) opgelegd worden.

a) Minimaal 1600 lesuren over een periode van tenminste 3 jaar.
b) Minstens 80 procent van de klasuren wordt gebruikt voor praktisch Alexandertechniek werk.
c) Elke schoolweek bestaat uit 12 tot 20 lesuren, gespreidt over tenminste 4 dagen van 3 tot 4 uur les.
d) De verhouding leraar/student mag niet groter zijn dan 5 studenten per leraar.
    De leraren moeten erkend zijn door de plaatselijke vereniging of door een aangesloten buitenlandse vereniging.
e) Naast de directeur van de opleiding moet er ofwel
    1) een co-directeur zijn die voldoet aan de vereisten om zelf directeur te kunnen zijn, ofwel
    2) een eerste assistent die tenminste vijf jaar gediplomeerd is en een praktiserend lid is van de plaatselijke vereniging (of een andere aangesloten vereniging).