WIE ZIJN WIJ?

De Vereniging voor Leraren van de F. Matthias Alexander Techniek in België, AEFMAT, is een vereniging zonder winstoogmerk die op 21 december 1982 in Brussel werd opgericht.

AEFMAT maakt deel uit van het internationaal netwerk van 18 verenigingen van leraren Alexandertechniek, die zich verenigd hebben in de Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS). ATAS ontstond uit de verenigingen die aangesloten waren bij de Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT). STAT is de oudste beroepsvereniging van de Alexandertechniek en werd gesticht in het Verenigd Koninkrijk in 1958. AEFMAT sloot zich bij STAT aan in 1996.

De belangrijkste doelstellingen van AEFMAT zijn:

  • Het promoten van de Alexandertechniek in België;
  • toezien op het naleven van de vereisten voor de lerarenopleiding en het professioneel handelen;
  • toezien op het naleven van de ethische beroepscode;
  • beschermen van de naam “F.M. Alexandertechniek” tegen ongeauthoriseerd gebruik;
  • deelnemen aan het internationaal netwerk van geaffilieerde verenigingen (ATAS).

Alle effectieve leden van AEFMAT zijn erkende docenten van de F.M. Alexandertechniek. Op dit ogenblik zijn er 31 leden. 

RAAD VAN BEHEER :

Athanase Vettas

Voorzitter, secretaris

Marianne Schenck

Vicevoorzitter, secretaris

Judith Stelling

Penningmeester

Catherine Laurent

Lid raad van bestuur

Miguel Houbaert

Contact voor de lerarenopleidingen & website